zakladasvetimihael.hr

Korisnici potpora

 • MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN – „Vidim i (NE) reagiram” (5.000,00 kuna)
 • STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN – „Sprječavanje prometnih nesreća sa pješacima srednjoškolske dobi” (7.000,00 kuna)
 • SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF – „ Učinimo mlade pješake, bicikliste i vozače sigurnijima u cestovnom prometu u Gradu Novom Marofu” (1.400,00 kuna)
 • OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG – „ Sigurno u prometu” (5.000,00 kuna)
 • DRUŠTVO ZA SPORTSKU REKREACIJU SALINOVEC – „Edukacija biciklista za povećanje uočljivosti u cestovnom prometu” (5.000,00 kuna)
 • TREĆA OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN – „Ljubav u pokretu” (3.000,00 kuna)
 • OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC – „Prevencija elektroničkog nasilja – vršnjačka edukacija odgovornog korištenja društvene mreže Facebook” (3.200,00 kuna)
 • OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG – „Sigurno u prometu” (3.000,00 kuna)
 • MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN – „Rizični čimbenici odrastanja i mogućnosti mladih” (4.600,00 kuna)
 • DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN – „Upravljanje konfliktima – kultura suradnje” (4.000,00 kuna)
 • STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN – „Biciklom do škole” (3.500,00 kuna)
 • VTV TELEVIZIJA – „Zaštitimo svoj bicikl od krađe” (8.700,00 kuna)
 • ANKETIRANE GRAĐANKE GRADA VARAŽDINA – obilježavanje Dana borbe protiv nasilja nad ženama u sklopu nacionalnog preventivnog programa „Lily” MUP-a RH – podijeljeno oko 100 pari prigodnih tenisica tvrtke Borovo iz Vukovara