Zaklada Sveti Mihael

O Zakladi

Svakodnevno smo svjedoci objavljivanja negativnih događaja koji narušavaju sigurnost i stoga se nameće pitanje kako učinkovito i kvalitetno djelovati da građani u sredini u kojoj žive imaju osjećaj sigurnog života i osjećaj da se zajednica brine o njima. Svaka uređena društvena zajednica dužna je provoditi i poduzimati mjere koje za konačni cilj imaju suzbijanje kriminaliteta.

Izgradnja sustava prevencije i preveniranje kažnjivih radnji i društveno neprihvatljivih ponašanja kontinuiran je i dugotrajan proces koji dugoročno donosi značajne rezultate. Uspješno i odgovorno provođenje preventivnih aktivnosti doprinosi kvaliteti života građana, a istovremeno, zbog njihove uloge u sprečavanju da se kažnjiva radnja ili društveno neprihvatljivo ponašanje dogodi, direktno uzrokuje smanjenje troškova vezanih uz postupanje nadležnih tijela i nastale posljedice.

Kao primjer dobre prakse i temeljem smjernica iz EU projekta IPA 2008 „Jačanje kapaciteta MUP-a za prevenciju kriminaliteta“, kojeg su proveli MUP i policija njemačke savezne pokrajine Baden Wurttemberg, Policijska uprava varaždinska na sjednici Vijeća za prevenciju kriminaliteta Varaždinske županije, predložila je, osnivanje Zaklade za prevenciju kriminaliteta.

Varaždinska županija prijedlog je podržala i osnovala 11. travnja 2014. godine zakladu pod nazivom Zaklada za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael” (Rješenje Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: UP/I-230-01/10-01/42 URBROJ: 515-03-02-03/3-10-7 11.travnja 2014. godine.)

Ideja osnivanja Zaklade prepoznata je u stručnim krugovima, tako je na Hrvatskim danima sigurnosti u Opatiji 22. listopada 2014. godine Varaždinskoj županiji dodijeljena Hrvatska velika nagrada sigurnosti za najbolji projekt lokalne i područne (regionalne) samouprave za sigurnost zajednice.